Tässä webinaarissa käydään läpi asioita ja tilannekohtaisia toimintatapoja, jotka estävät hyvän vuorovaikutuksen syntymisen ja kehityksen ihmisen ja koiran välillä. Lisäksi käsittelemme tietysti myös vuorovaikutuksen mahdollisuuksia monipuolisesti, konkreettisin arkeen ja harrastuksiin sopivin esimerkein.

Tämä luento sopii kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa koiran kanssa. Koira kertoo meille paljon, mutta osaammeko kysyä ja olemmeko valmiita kuuntelemaan vastauksia?

Luennoitsijana on eläintenkouluttaja (AT) ja käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkoulutuksen asiantuntija Sofia Haapanen, Pennun Vuosi -palvelun sisältövastaava. Sofia on nykyaikaisen, tieteeseen perustuvan eläinten hyvinvoinnin ja kouluttamisen ammattilainen, joka työskentelee alalla monipuolisesti.

Luennon kokonaiskesto on 2 tuntia. Luennon katsottuasi sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä sähköpostitse.

Koiran ja ihmisen vuorovaikutus -webinaarin tallenne

Koiran ja ihmisen vuorovaikutus – kompastuskivet ja mahdollisuudet

Vuorovaikutus, joka rakentaa luottamusta koiran ja ihmisen välille, on merkittävimpiä tekijöitä koiralähtöisen yhteiselon kannalta. Sujuva ja rento arki muodostuu sen seurauksena, että vuorovaikutussuhde perustuu koiran tunnetilojen ja kokemusten huomioimiseen.

24.90