"Olen mielelläni osana rakentamassa sinun ja koirasi välistä suhdetta ja toimivaa arkea.

Tavoitteeni on aina saada muutosta aikaan niin, että kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee. Hyvinvointitekijät ovat tärkeitä ensisijaisesti yksilön kokemuksen kannalta mutta myös tavoitteiden näkökulmasta, sillä palikoiden ollessa kohdallaan on muutosta helpompi saada aikaan ja toiminta on eettisesti kestävällä pohjalla.

Ensisijaisesti pyrin neuvomaan, kuinka luodaan koiralle sopivia arjen toimintatapoja, sekä tarjoamaan vaihtoehtoja lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamisen mahdollistamiseen. Lisäksi annan tukea koiraeläimen käyttäytymisen havainnoimiseen, ymmärtämiseen ja oppimisen lainalaisuuksien, tarkemmin positiivisen vahvistamisen, hyödyntämiseen osana käyttäytymisen muuttamista."

Henkilökohtainen konsultaatio 60 min

Videopuheluaika eläintenkouluttaja (AT, EAT) Maikki Kiilavuon kanssa. 

Kaikki koirat ovat yksilöitä omine luonteenpiirteineen. Parhaasta yrityksestä huolimatta joskus voi tulla eteen haasteita, joihin tarvitsee ammattilaisen apua. Tällaisia haasteita voivat olla erilaiset pelkotilat (yksinolo, matkustaminen, vieraat ihmiset, koirat, paikat), aggressiivinen käytös (resurssien puolustaminen, toiset koirat, lapset) tai jokin käytös, joka hankaloittaa arkeanne.

Ennen videopuhelua saat täytettäväksi esitietolomakkeen, että pääsemme heti puhelun alussa itse asiaan. Saat myös viestin ajan sopimista varten.

75.00